MAS Lužnice

Řídící výbor MAP ORP Soběslav

Dne 14. 6. 2016 v 9.00 hodin se bude konat první společné jednání Řídícího výboru MAP ORP Soběslav. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Soběslav.


Schválení strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020

Členská schůze MAS Lužnice, z. s. na svém zasedání v úterý 22. 3. 2016 schválila strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 - 2020. Jde o ucelený dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na období let 2014 - 2020. Žádost o podporu této strategie byla podána v úterý 29. 3. 2016 v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu SCLLD.


Více informací najdete v záložce Strategie 2014 - 2020.


Osvědčení o standardizaci

MAS Lužnice získala Osvědčení o standardizaci, které je podmínkou k podání žádosti o realizaci Strategie komunitně vedeného místího rozvoje na období 2014 - 2020.


Hodnocení Místních akčních skupin 2012

MAS Lužnice se po letošním hodnocení zařadila do skupiny A - nejlépe fungující MAS


REGIONÁLNÍ ZNAČKA Bechyňska

...poklady našeho regionu....


Katalog Regionální značka Mikroregionu Lužnice

Zde si můžete stáhnout elektronický katalog Výrobků, produktů a služeb cestovního ruchu Mikroregionu Lužnice. Tištěná verze je k dispozici v kanceláři MAS Lužnice.