MAS Lužnice

Pracovní skupina MAP

Dne 6. 4. 2017 v 14.00 hodin proběhne setkání pracovní skupiny MAP na MěÚ Soběslav.


Řídící výbor MAP

Dne 30. 3. 2017 v 13.00 hodin se uskuteční jednání řídícího výboru MAP na MěÚ Soběslav.


Pracovní skupina MAP

Dne 8. 3. 2017 od 13.00 hodin proběhne setkání pracovní skupiny na MěÚ Soběslav


Pracovní skupina MAP

Dne 28. 11. 2016 od 13.00 hodin proběhne setkání pracovní skupiny na MěÚ Soběslav.


Pracovní skupina MAP

Dne 21. 9. 2016 od 9.00 hodin proběhne setkání pracovních skupin na MěÚ Soběslav.


Řídící výbor MAP

Dne 29. 9. 2016 od 14.00 hodin se uskuteční jednání řídícího výboru MAP na MěÚ Soběslav


Řídící výbor MAP ORP Soběslav

Dne 14. 6. 2016 v 9.00 hodin se bude konat první společné jednání Řídícího výboru MAP ORP Soběslav. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Soběslav.


Schválení strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020

Členská schůze MAS Lužnice, z. s. na svém zasedání v úterý 22. 3. 2016 schválila strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 - 2020. Jde o ucelený dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na období let 2014 - 2020. Žádost o podporu této strategie byla podána v úterý 29. 3. 2016 v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu SCLLD.


Více informací najdete v záložce Strategie 2014 - 2020.


Osvědčení o standardizaci

MAS Lužnice získala Osvědčení o standardizaci, které je podmínkou k podání žádosti o realizaci Strategie komunitně vedeného místího rozvoje na období 2014 - 2020.


Hodnocení Místních akčních skupin 2012

MAS Lužnice se po letošním hodnocení zařadila do skupiny A - nejlépe fungující MAS


REGIONÁLNÍ ZNAČKA Bechyňska

...poklady našeho regionu....


Katalog Regionální značka Mikroregionu Lužnice

Zde si můžete stáhnout elektronický katalog Výrobků, produktů a služeb cestovního ruchu Mikroregionu Lužnice. Tištěná verze je k dispozici v kanceláři MAS Lužnice.