Logo IROP

Hodnocení Místních akčních skupin 2012

MAS Lužnice se po letošním hodnocení zařadila do skupiny A - nejlépe fungující MAS

 

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 150. Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:

  1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
  2. Personální zajištění činnosti MAS
  3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
  4. Integrace a rozvoj MAS
  5. Monitoring a evaluace MAS
  6. Propagace MAS

MAS Lužnice, o.s. se se 133 body umístila na 18. místě ve skupině A

a stala se nejlépe ohodnocenou MAS v Jihočeském kraji.

Více informací zde.