Logo IROP

Pracovní skupina MAP

Dne 21. 9. 2016 od 9.00 hodin proběhne setkání pracovních skupin na MěÚ Soběslav.

Ve středu 21. 9. 2016 od 9.00 hodin proběhne setkání pracovních skupin MAP v ORP Soběslav. Setkání se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Soběslav.

Program:

  • Připomínkování Strategického rámce MAP ORP Soběslav
  • Připomínkování SWOT 3 analýzy
  • Výstupy a doplnění analýz
  • Diskuze o dalším postupu