Logo IROP

Řídící výbor MAP

Dne 30. 3. 2017 v 13.00 hodin se uskuteční jednání řídícího výboru MAP na MěÚ Soběslav.