Logo IROP

Schválení strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020

Členská schůze MAS Lužnice, z. s. na svém zasedání v úterý 22. 3. 2016 schválila strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 - 2020. Jde o ucelený dokument, který bude sloužit jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit na období let 2014 - 2020. Žádost o podporu této strategie byla podána v úterý 29. 3. 2016 v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu SCLLD.


Více informací najdete v záložce Strategie 2014 - 2020.