Logo IROP

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Dne 8. 6. 2017 byla řídícími orgány schvlálená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020.

Dne 8. 6. 2017 byla řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020. MAS Lužnice bude v souladu se Strategií vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu na projekty z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.