Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Infrastruktura pro sociální začleňování

V pondělí 13. 11. 2017 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro sociální začleňování.