Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Podpora bezpečné a ekologické dopravy

V pondělí 23. 10. 2017 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - Podpora bezpečné a ekologické dopravy.