Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování II

V pondělí 26. 3. 2018 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.