Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování III.

V pondělí 17. 9. 2018 MAS Lužnice vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.