Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování V.

V úterý 24. 9. 2019 MAS Lužnice vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.