Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování

V pondělí 16. 10. 2017 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.