Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření II

V pondělí 26. 3. 2018 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření.