Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření III

V pondělí 17. 9. 2018 MAS Lužnice vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření.