Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření IV.

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 MAS Lužnice vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření.