Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

V pondělí 16. 10. 2017 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření.