MAS Lužnice

Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Rozvoj sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování III.

V pondělí 17. 9. 2018 MAS Lužnice vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Rozvoj sociálních činností, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.