MAS Lužnice

Logo IROP

Výzva MAS Lužnice - Rozvoj sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování IV.

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 MAS Lužnice vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost - Rozvoj sociálních činností, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.