Logo IROP

NET - ZP

Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

esf_eu_oplzz_logolink

Dne 1. 9. 2013 jsme zahájili realizaci projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením s registračním číslem CZ.1.04/5.1.01/B2.00011. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Žadatel + 6 partnerů se spojilo za účelem vytvoření tematické sítě spolupracujících pracovišť, která realizovala projekty OP LZZ v oblasti 5.1 Mezinárodní spolupráce. Výstupy těchto projektů byly prostudovány a již ve fázi přípravy tohoto projektu byly určeny ty, které budou využitelné pro vznikající portál www.netzp.cz. Ten bude dále sloužit jak samotným OZP, tak NNO zabývajícím se péčí o tyto osoby. Před umístěním na portálu budou všechny vhodné materiály podrobeny analýze a upraveny experty z partnerských organizací tak, aby působily jednotně a přehledně. Následně bude vytvořen user friendly rozcestník a on-line poradna zajišťující získání všech potřebných informací z oblasti zaměstnávání a přístupu na trh práce pro OZP. Tento webový nástroj tak pomůže snadné orientaci v souboru dokumentů. Inovativním prvkem bude při tvorbě portálu využití technologie Responsive web design (RWD) zajišťující dostupnost informací umístěných na portálu z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem – chytrého telefonu, tabletu a dalších mobilních zařízení. Portál bude pilotně testován jak osobami z cílové skupiny, tak zástupci organizací pečujících o OZP, a v případě potřeby upraven tak, aby splňoval požadavky všech zúčastněných. Finální verze bude zdarma poskytnuta všem zájemcům. O existenci a možnostech využití portálu bude informována co nejširší odborná i laická veřejnost, což zajistí síť sedmi partnerů podílejících se na projektu a disponujících kontakty na řadu dalších organizací činných v dané oblasti – jak nestátních organizací, tak složek státní správy, a to i na úrovni policy-makerů.

Příjemcem podpory je ILA, s.r.o.

Partnery jsou:

  • KAZUIST, spol. s r.o. – Třinec
  • Asistence o.s. – Praha 2
  • DAMACO Group, s.r.o. – Praha 6
  • MAS LUŽNICE, o.s. – Sudoměřice u Bechyně
  • Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou
  • Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. – Ostrava
  • Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia – Portugalsko

Projekt bude realizován v období 1.9.2013 – 30.6.2015

Celkové náklady projektu: 5 089 495,36 Kč

Více informací o projektu, ze kterého příjemce ILA, s.r.o. vychází, naleznete zde.

Více infromací o projektu NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením naleznete na webu ESF ČR.