Logo IROP

O projektu

O projektu

Název projektu: 

    Zaměstnávání zdravotně postižených v pobytových zařízeních

Registrační číslo: 

    CZ.1.04/5.1.01/77.00465

Rozpočet projektu: 

    2 061 696,00,- Kč

Doba realizace projektu: 

    01.12.2012 - 31.07.2014

 

Popis projektu

Předmětem projektu je mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know how od partnerské organizace BBRZ GROUP z Rakouska v oblasti vytváření chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené v pobytových zařízeních a stacionářích. Celkovým cílem projektu je nabídnout poskytovatelům sociálních služeb v těchto zařízeních možnost, jak efektivně, smysluplně a dlouhodobě vytvářet chráněná pracovní místa pro vlastní uživatele při využití jejich stávajících kapacit a zároveň tak vytvořit pro uživatele "první možnost" pro získání práce.

Prostřednictvím této mezinárodní spolupráce a na základně zkušeností zahraničního partnera tak bude vypracována metodika, která bude určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří budou mít zájem vytvářet chráněná pracovní místa v rámci jejich zařízení a na tato pracovní místa umisťovat vlastní zdravotně postižené uživatele. Tato metodika bude zaměřená především na formy a způsoby tvorby dlouhodobě udržitelných a ekonomicky rentabilních pracovních pozic, které budou zdravotně postiženým poskytovat a umožňovat seberealizaci v rámci jejich fyzických a mentálních schopností a dovedností, v mnohých případech získávat a prohlubovat pracovní návyky.