Informace o MAS

MAS Lužnice, z.s.Mas Lužnice, o.s.

Mas Lužnice (Místní akční skupina) je zapsaný spolek, který vznikl 30. 9. 2004 jako občanské sdružení. Jeho stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR 26. 10. 2004. Hlavním cílem spolku je ocharana nejvýznamnějších hodnot na území mikroregionu, podpora rozvoje venkova a zvýšení ekonomické prosperity a kvality života.

Členy MAS Lužnice, z.s. jsou: obce Bečice, Březnice, Lom, Malšice, Radětice, Rataje, Slapy, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří, Želeč a od roku 2014 také Klenovice, Libějice, Roudná, Skalice, Soběslav, Zvěrotice a DSO Pod Horou. Podnikatelský sektor zastupuje Jiří Šonka - majitel Farmy u lesa, Radek Douda - SHR, Josef Matyásek - majitel penzionu, Jaroslav Novotný - Rosa Sudoměřice spol. s r. o., Alena Šimáková, Hana Trešlová - Jezdecký klub Sudoměřice a od roku 2014 také Jolana Zahrádková - SOMME, s. r. o. Neziskový sektor je zastoupen TJ ZD Radětice, Junákem Bechyně,  TJ Sokol Želeč, SDH Sudoměřice u Bechyně, OS Tatrmani, OS Klášter a TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně a od roku 2014 také SDH Klenovice, Martin Fišek - Restaurace Klenovice, Římskokatolické farnosti Bechyně, Nedvědice a Choustník.

Území na kterém chce MAS Lužnice, z.s. působit zahrnuje celkem 43 obcí. Jsou to: Bečice, Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dírná, Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dráchov, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Choustník, Chrbonín, Katov, Klenovice, Komárov, Košice, Krátošice, Libějice, Lom, Malšice, Mlýny, Myslkovice, Přehořov, Radětice, Rataje, Roudná, Řepeč, Skalice, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Slapy, Soběslav, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Vlčeves, Záhoří, Zvěrotice, Želeč. V tomto regionu žilo k 1.1.2014 25 507 obyvatel a představuje rozlohu 463,659 km2.

MAS Lužnice je otevřena vstupu dalších členů. Vždy však musí být zachováno pravidlo, že veřejný sektor je zastoupen méně než 50 % členů.

MAS Lužnice má ustaveny veškeré orgány dle nového občanského zákoníku. Jsou to zejména: výbor MAS, výběrová komise a kontrolní komise. Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze.

První společnou aktivitou mikroregionu Lužnice bylo právě zpracování strategického rozvojového plánu, který měl za úkol vytýčit společné prioritní oblasti a cíle mikroregionu a stanovit návrhy opatření a vhodných aktivit vedoucí k jejich naplnění. Na projekty, které strategie navrhne a které vycházejí z potřeb území, pak mikroregion Lužnice zaměřil svoji činnost. Koordinací prací a metodickým vedením zpracování Strategického rozvojového plánu mikroregionu Lužnice bylo pověřeno CpKP jižní Čechy. Další aktivitou bylo založení rozvojového a informačního centra mikroregionu Lužnice. Informační centrum plní informační a poradenskou funkci pro občany mikroregionu, podnikatele a turisty, zajišťuje propagaci mikroregionu a zároveň organizačně zabezpečuje chod mikroregionu.

Spolupráce pokračovala i v dalších letech. Na základě společných projektů v Programu obnovy venkova byla většina obcí v území vybavena výpočetní technikou a ve většině obcí byl zřízen veřejná internet.

V roce 1998 bylo založeno Vodárenské sdružení Bechyňsko. To sdružuje 6 obcí v území MAS Lužnice, z.s. a zajišťuje pro členské obce správu společného vodovodu a kanalizace. Na podzim roku 2004 vznikla MAS Lužnice, z.s. a v následujícím roce byl v rámci programu Leader+ podpořen projekt „Rozvoj partnerství v mikroregionu Lužnice“. MAS Lužnice, z.s. v rámci tohoto projektu uspořádala tři cykly školení, jejichž náplní byla počítačová gramotnost, řízení projektového cyklu a grantové příležitosti pro rozvoj regionu. MAS Lužnice, z.s. také aktualizovala integrovanou strategii rozvoje mikroregionu Lužnice, která byla propagována při různých společenských akcích (např. Balónové létání), kde měli účastníci možnost vznášet dotazy, připomínky, či se přímo zapojit do práce na strategii. Byl vytvořen propagační materiál formou prezentační brožurky.

Dosud realizované programy a projekty byly zaměřeny zejména na obce. Na základě jejich realizace byla stanovena strategie společného rozvoje, obce v území byly vybaveny základní výpočetní technikou a byl zajištěn odborný růst členů MAS.

MAS Lužnice již druhým rokem byla úspěšným příjemcem příspěvku na činnost místních akčních skupin. Finanční prostředky použila na zhotovení žádosti do programu Leader ČR 2007, na vzdělávací semináře pro členy MAS i širokou veřejnost, na poradenskou činnost a zpracovávání žádostí, na aktualizaci a doplnění katalogu projektů, na vytvoření katalogu podnikatelů a služeb a na propagační materiály.

Počátky spolupráce zejména mezi obcemi se datují na tomto území rokem 1992. Tehdy vzniklo Sdružení obcí TDO Lužnice, které po transformaci na svazek obcí dobře funguje dodnes. Od roku 1999 obce na daném území spolupracovaly na vzniku a realizaci společného strategického plánu. V souvislosti se záměrem zpracovat strategický plán byly osloveny ještě další obce s přirozenou spádovostí k tomuto mikroregionu.