Členové Řídícího výboru

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Činnost Řídícího výboru:

  • definuje vizi území v oblasti rozvoje vzdělávání do roku 2023,
  • navrhuje a schvaluje Strategický rámec MAP II do roku 2023,
  • projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP II do roku 2023,
  • projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II,
  • zprostředkovává přenos informací v území.

Členové Řídícího výboru

Jméno

Organizace

Funkce

Mgr. Pavel Lintner

Město Soběslav

místostarosta města

RNDr. Ladislav Sýkora

Město Veselí nad Lužnicí

místostarosta města

Mgr. Vlastimil Říha

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

ředitel základní školy

Mgr. Lubomír Pospíchal

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23

ředitel základní školy

Mgr. Alena Krejčová

Mateřská škola DUHA Soběslav a Město Soběslav

ředitelka MŠ, radní města

Mgr. Jan Proll

Základní škola a Mateřská škola Tučapy

ředitel ZŠ a MŠ

Mgr. Lubomír Turín

Obec Klenovice (nezřizující školu)

starosta

Bc. Zdeňka Kajtmanová

Mateřská škola U Rybníčka Zlukov

ředitelka MŠ

Renata Štaubrová

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička

zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jana Drsová

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav

pedagog

Mgr. Blanka Bradáčová

Pedagogicko-psychologická poradna Soběslav

pedagog

Mgr. Irena Molíková        

Základní umělecká škola Soběslav

ředitelka

Bc. Jana Háková    

Městský úřad Soběslav - OSZ

vedoucí odboru

Mgr. Iva Čejková

Spolek Rodičovské centrum SOBÍK Soběslav

 

Bc. Lea Stiborová

I MY, o. p. s.

koordinátor

Mgr. Štěpán Ježek

ZŠ Soběslav, Komenského

rodič

Ing. Mgr. Vilma Szutova

MAS Česká Kanada

zástupce MAS

Bc. Tomáš Novák

MAS Třeboňsko

zástupce MAS

Mgr. Jan Jirků

Jihočeský kraj

zástupce za Jč. kraj

Lucie Jarkovská

Jihočeský kraj

zástupce KAP

Bc. Daniel Rosecký

MAS Lužnice

zástupce realizátora projektu

Stanislav Houdek

MAS Lužnice

zástupce MAS

Ing. Marie Lustová                   

MěÚ Soběslav

 
Soňa Baueršímová NPI ČR (dříve NIDV)