Identifikace místních lídrů

Místní akční plán (MAP) II v ORP Soběslav

 
 
 
fondy    msmt

IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH LÍDRŮ

MAP II v ORP Soběslav CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009106

 

V rámci projektu MAP II v ORP Soběslav bylo ustaveno pět pracovních skupin:

  • 2.3 Pracovní skupina pro financování
  • 2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • 2.4. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • 2.6 Pracovní skupina ředitelů

 

V souladu s Postupy MAP II byli do pracovních skupin zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

 

pracovní skupina

místní lídři v rámci pracovní skupiny

jméno

příjmení

PS pro financování

Vlastimil

Říha

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Jana

Starčevská

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Soňa

Hronová

PS pro rovné příležitosti

Zdeňka

Kajtmanová

PS ředitelů

Vlastimil

Říha

 

 

Současně byl do každé pracovní skupiny zapojen odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

 

pracovní skupina

místní lídři pro oblast ICT

jméno

příjmení

PS pro financování

Daniel

Rosecký

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Tomáš

Chovanec

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Soňa

Hronová

PS pro rovné příležitosti

Daniel

Rosecký

PS ředitelů

Tomáš

Chovanec