Členové řídícího výboru

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a tvoří jej zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Jde tedy o hlavního představitele MAP (projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP), zprostředkovává přenos informací v území, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

 

Členové Řídícího výboru:

Ing. Olga Bastlová - město Tábor - zástupce zřizovatele

Mgr. Emil Nývlt - Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice - zástupce Krajského úřadu

Mgr. Lucie Jarkovská - Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice - zástupce KAP

Mgr. Bc. Miloslav Poes - zástupce NIDV, České Budějovice

Ing. Mgr. Karel Dušek - Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, Tábor - zástupce vedení škol

Mgr. Alexandra Partlová - Česko-angl. Montessori MŠ Pampeliška, s.r.o., Tábor - zástupce vedení škol

Ing. Alena Sušková - Základní škola Bernarda Bolzana, o.p.s., Tábor - zástupce rodičů

Mgr. Josef Musil - Dům dětí a mládeže, Tábor - zástupce neformálního vzdělávání

Ing. Milan Kelich - Městys Stádlec - zástupce zřizovatele

PaedDr. Jan Svoboda - ZUŠ Václava Pichla, Bechyně - zástupce ZUŠ

Mgr. Lucie Svitáková - ZŚ Bechyně - zástupce školních klubů a školních družin

Mgr. Lenka Pípalová - Městys Borotín - zástupce zřizovatele

Ing. Eliška Pospíšilová - ZŠ a MŠ Dražice - zástupce rodičů

Mgr. Milan Rada - město Chýnov - zástupce zřizovatele

Stanislav Houdek - MAS Lužnice - zástupce zřizovatele

Ing. Radomír Kouba - město Tábor - zástupce ORP

Ing. Katarína Šmídová - MAS Krajina Srdce - zástupce MAS

Mg.A. Petr Kukla - obec Krtov - zástupce obce nezřizující ZŠ/MŠ

Martin Proksch - ZUŠ Bechyně - zástupce rodičů

Ing. Markéta Brtnová - město Tábor - zástupce zřizovatele

PaedDr. Alena Heršálková - ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor - zástupce učitelů

Bc. Daniel Rosecký - MAS Lužnice - zástupce RT MAP