Identifikace místních lídrů

Místní akční plán (MAP) II v ORP Tábor

 
 
 
fondymsmt

IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH LÍDRŮ

MAP II v ORP Tábor CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

 

V rámci projektu MAP II v ORP Tábor bylo ustaveno osm pracovních skupin:

  • 2.3 Pracovní skupina pro financování
  • 2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • 2.4. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • 2.6 Územní pracovní skupina Tábor
  • 2.6 Územní pracovní skupina Bechyňsko
  • 2.6 Územní pracovní skupina Mladovožicko
  • 2.6 Územní pracovní skupina Sezimoústecko

 

V souladu s Postupy MAP II byli do pracovních skupin zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

 

pracovní skupina

místní lídři v rámci pracovní skupiny

jméno

příjmení

PS pro financování

Alena

Heršálková

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pavlína

Jíšová

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Jana

Meyerová

PS pro rovné příležitosti

Alena

Heršálková

PS Tábor

Alena

Heršálková

PS Bechyňsko

Irena

Benešová

PS Mladovožicko

Petr

Havlík

PS Sezimoústecko

Pavel

Grenar

 

 

Současně byl do každé pracovní skupiny zapojen odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

 

pracovní skupina

místní lídři pro oblast ICT

jméno

příjmení

PS pro financování

Petr

Kukla

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Lucie

Svitáková

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Lucie

Svitáková

PS pro rovné příležitosti

Petr

Kukla

PS Tábor

Martina

Daňková

PS Bechyňsko

Pavel

Klíma

PS Mladovožicko

Petr

Havlík

PS Sezimoústecko

Lucie

Svitáková