Základní informace

Komunitní plánování soc. služeb na Bechyňsku

V současné době probíhá na Bechyňsku projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku“, který je zaměřen na zavedení a udržení procesu plánování sociálních služeb v mikroregionu Bechyňsko (území obce s pověřeným obecním úřadem Bechyně). Cílem projektu je vytvoření místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb.

Tento projekt byl zahájen v červnu 2009, ukončení je předpokládáno v červenci 2010.

Finanční prostředky na realizaci projektu poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zpracování všech výstupů zajišťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, město Bechyně je jeho partnerem. Do plánování je zapojeno i dalších 10 obcí, které leží na území Bechyňska (Březnice, Černýšovice, Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří).

Při realizaci projektu je využita metoda komunitního plánování, která je nejvhodnějším způsobem dosažení optimálního rozvoje sociálních služeb. Při plánování vzájemně spolupracují hlavní cílové skupiny, kterými jsou uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Do procesu jsou zapojeny také orgány veřejné správy. Prostřednictvím informační kampaně se procesu účastní i široká veřejnost.

Celý proces vede řídící skupina, důležitou úlohu mají při plánování také pracovní skupiny, které se zaměřují na řešení problematiky seniorů a osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi a mládeže a ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením. 

Skupiny se scházejí na pravidelných jednáních a za podpory realizačního týmu připravují komunitní plán sociálních služeb. Návrh plánu bude v roce 2010 předložen k veřejnému projednání a bude projednán zastupitelstvy zúčastněných obcí. Výsledný dokument bude distribuován mezi širokou veřejnost. V rámci projektu bude také vydán katalog sociálních služeb na území mikroregionu Bechyňsko.

 

 

            Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy

            Partner projektu: Město Bechyně

            Rozpočet projektu: 699 053,- Kč

 

Základní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHskuZákladní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHskuZákladní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHsku


Komunitním plánování sociálních služeb na Bechyňsku

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku“ je zaměřen na zavedení a udržení procesu plánování sociálních služeb v mikroregionu Bechyňsko (území obce s pověřeným obecním úřadem Bechyně). Cílem projektu je vytvoření místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb.

 

  Finanční prostředky na realizaci projektu poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zpracování všech výstupů zajišťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, město Bechyně je jeho partnerem. Do plánování je zapojeno i dalších 10 obcí, které leží na území Bechyňska (Březnice, Černýšovice, Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří).

 

Při realizaci projektu je využita metoda komunitního plánování, která je nejvhodnějším způsobem dosažení optimálního rozvoje sociálních služeb. Při plánování vzájemně spolupracují hlavní cílové skupiny, kterými jsou uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Do procesu jsou zapojeny také orgány veřejné správy. Prostřednictvím informační kampaně se procesu účastní i široká veřejnost.

 

Celý proces vede řídící skupina, důležitou úlohu mají při plánování také pracovní skupiny, které se zaměřují na řešení problematiky seniorů a osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi a mládeže a ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením.  

 

   Skupiny se scházejí na pravidelných jednáních a za podpory realizačního týmu připravují komunitní plán sociálních služeb. Návrh plánu bude v roce 2010 předložen k veřejnému projednání a bude projednán zastupitelstvy zúčastněných obcí. Výsledný dokument bude distribuován mezi širokou veřejnost. V rámci projektu bude také vydán katalog sociálních služeb na území mikroregionu Bechyňsko.

 

Zahájení realizace projektu: 1.6.2009

Ukončení realizace projektu: 31.7.2010

            Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy

            Partner projektu: Město Bechyně

            Rozpočet projektu: 699 053,- Kč

 

Základní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHskuZákladní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHskuZákladní informace o Komunitním plánování sociálních slu~eb na BechyHsku