MAS Lužnice

Zapojení veřejnosti

Zapojení veřejnosti

Cílem projektu je zapojit do procesu plánování maximální počet obyvatel mikroregionu Bechyňsko. To se uskutečňuje především prostřednictvím široké informační kampaně, veřejných projednání, ankety pro širokou veřejnost a průzkumů potřeb cílových skupin.    

 

pozvánka na veřejné projednání (8. 10. 2009)