MAS Lužnice

Leader

Co je LEADER?

 Program LEADER je součástí Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 a je určen k financování místních neziskových i soukromých subjektů v daném mikroregionu. Program LEADER ČR je zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace strategie rozvoje území a projektů spolupráce. Program je určen pro území působnosti místních akčních skupin o velikosti 10 000 – 100 000 obyvatel, které mají hotovou svoji rozvojovou strategii a existuje funkční místní akční skupina s právní subjektivitou, která má pravomoc provádět výběr projektů z daného území.

Cílem LEADERu je podpora obyvatel venkovských oblastí v tom, aby se vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucí problematikou životního prostředí a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Hlavním cílem programu LEADER je, aby představitelé venkovských oblastí podporovali zavádění nových strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Veškeré podklady k programu LEADER a Programu rozvoje venkova naleznete také na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.