MAS Lužnice

LEADER +

LEADER +

 

V roce 2005 podala MAS Lužnice žádost do programu Leader+ osvojování schopností a obdržela dotaci na projekt „Rozvoj partnerství v mikroregionu Lužnice“.

V rámci projektu byla aktualizována rozvojová strategie. Nová strategie byla přizpůsobena aktuálním požadavkům ze strany EU i ČR a reaguje na zkušenosti získané z předchozí strategie.

Práce na strategii probíhala zásadně komunitním způsobem se širokým zapojením veřejnosti. Jednotlivé tématické pracovní skupiny byly otevřeny všem zájemcům o tuto práci. Jednotlivé fáze zpracování byly projednávány s širokou veřejností i se zastupitelstvy obcí. K informování sloužili regionální média, obecní zpravodaje, úřední desky, internet i obecní rozhlas. Na projednání na zastupitelstvech jednotlivých obcí byli vždy pozváni i všichni obyvatelé obce.

Pro propagaci přípravy strategie se použily i společenské akce, jako např. Balónové létání. Při těchto zábavných akcích, byla presentována příprava strategie a účastníci měli možnost vznášet dotazy, připomínky, či se přímo zapojit do práce na strategii.

V rámci Osvojování schopností proběhl Cyklus školení, byl sestaven katalog projektů ve spolupráci s místními podnikateli, obcemi a zájmovými sdruženími, byla vytvořena internetová prezentace a publikace představující MAS Lužnici (brožura). Výsledkem projektu je lepší připravenost MAS i celého území na programy typu LEADER. Projekt posílil partnerskou spolupráci a schopnost všech místních aktérů podílet se na rozvoji území.