Strategie 2021 - 2027

Strategie MAS Lužnice 2021 - 2027

Abychom i v následujících letech získali finanční prostředky na další smysluplné projekty obcí, neziskových organizací, církví a podnikatelů z území MAS Lužnice, musíme vypracovat novou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027.
K vytvoření tohoto dokumentu ovšem potřebujeme vaši pomoc. Připravili jsme krátký dotazník, abychom zmapovali vaše potřeby a požadavky. Výsledky anonymního dotazníku dále využijeme při tvorbě nové strategie MAS Lužnice.

Dotazník zde:

https://www.survio.com/survey/d/M2A9F3Y5R2V6N7A7M