Logo IROP

Podpora sociálních služeb, komunitní sociální prác

Zápis z jednání Výběrové komise MAS zde. Prezenční listina Výběrové komise MAS zde. Hodnotící tabulka věcného hodnocení zde , zde , zde.
Zápis z jednání Výboru MAS zde . Prezenční listina Výboru MAS zde . Upravený zápis z jednání Výboru MAS zde.

VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování - V.

Datum vyhlášení výzvy: 24. 09. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí: 24. 09. 2019

Datum ukončení přijmu žádostí: 30. 10. 2019 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4 000 000 Kč

 

Výzva - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování V.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnoceni a výběru projektu

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 4 - Pricipy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 5 - Podpora sociálních služeb na území mas z OPZ - vyrovnávací platba

Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě

Příloha č.7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby - skutecnost

 

Stanovy MAS Lužnice

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce - verze 10

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 9