Logo IROP

Podpora sociálních služeb, podpora komunitní sociá

VÝZVA UZAVŘENA

Zápis z jednání Výběrové komise zde. Prezenční listina zde. Hodnotící tabulka věcného hodnocenízde.

Zápis z jednání Výboru zde. Prezenční listina zde. 

!!!POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!!! 2. VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A DALŠÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ JE PRODLOUŽENA DO 25. 5. 2018 DO 12.00 HOD.

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování - II.

Datum vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018

Datum ukončení přijmu žádostí: 27. 4. 2018 do 12.00 hodin, ZMĚNA  do 25. 5. 2018 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování II - prodložení termínu

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování II

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnoceni a výběru projektu

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 4 - Pricipy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 5 - Podpora sociálních služeb na území mas z OPZ - vyrovnávací platba

Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě

Příloha č.7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby - skutecnost

 

Stanovy MAS Lužnice

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce - verze 7

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 7