Logo IROP

Prorodinná opatření III.

VÝZVA UZAVŘENA

Zápis z jenání Výběrové komise zde. Prezenční listina Výběrové komise zde. Hodnotící tabulka věcného hodnocení zde.

Zápis z jednání Výboru MAS zde. Prezenční listina Výboru MAS zde.

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření - III.

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018

Datum ukončení přijmu žádostí: 22.10. 2018 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

 

Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 7

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 7