Zápisy ze schůzí

2012

 

Výbor MAS Lužnice

 

 

Výběrová komise MAS Lužnice

zápis Výběrová komise 12. 3. 2012

 

Valné shromáždění členů MAS Lužnice

zápis Valného shromáždění členů 19. 3.2012

  

Kontrolní komise MAS Lužnice