Zápisy ze schůzí

2015

Členská schůze MAS Lužnice

zápis z Členské schůze MAS 4. 9. 2015

Výbor MAS Lužnice

zápis z Výboru MAS 24. 8. 2015

Valné shromáždění členů MAS Lužnice

zápis z Valného shromáždění členů MAS 5. 3. 2015

Kontrolní komise MAS Lužnice

zápis Kontrolní komise MAS 3. 3. 2015