Zápisy ze schůzí

2017

Členská schůze MAS Lužnice

Zápis ČS 28. 9. 2017

Zápis ČS 30.11.2017

Kontrolní komise

Zápis KK 21. 9. 2017