Místní akční plán (MAP) II v ORP Tábor

Místní akční plán (MAP) II v ORP Tábor

 
 
 
fondymsmt
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

Zahájení projektu: 1.12.2018

Ukončení projektu: 30.11.2022

Realizátor projektu: MAS Lužnice   

Partner projektu: MAS Krajina srdce

Spolupráce na projektu: město Tábor

 

Obecným cílem projektu je dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů školství a vzdělávání v ORP Tábor, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Tábor.

 

Specifické cíle projektu jsou následující:

 

1. Prohloubit stávající strukturu partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části MAP ORP Tábor.

 

2. Zavádět řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území.

 

3. Prohlubovat znalostní kapacitu cílových skupin projektu.

 

4. Realizovat projekty a aktivity definované v rámci Akčního plánu MAP I.