Animace škol

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_16_022 podporuje školy formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

V tomto období MAS Lužnice školám BEZPLATNĚ poskytuje metodickou pomoc při výběru vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost při realizaci projektu.