Místní akční plán (MAP) III v ORP Tábor

Místní akční plán (MAP) III v ORP Tábor

logo

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023023

Zahájení projektu: 1.12.2022

Ukončení projektu: 30.11.2023

Realizátor projektu: MAS Lužnice  

Spolupráce na projektu: město Tábor, MAS Krajina srdce

 

Obecným cílem projektu je dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů školství a vzdělávání v ORP Tábor, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Tábor.

 

Specifické cíle projektu jsou následující:

1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2. Sdílení porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní (společné) vzdělávání.

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území.

4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.