Logo IROP

PRV

7. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 7. výzvu Programu rozvoje venkova

Výzva je vyhlášena na Fiche 1 

Termín vyhlášení výzvy: 15. 5. 2023

Příjem žádostí: 29. 5.-14. 6. 2023, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 14. 8. 2023

 

Dne 14. 6. 2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 7. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem byly podány 2 žádosti. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výboru zde.

 

Text výzvy č. 7

Interní postupy MAS PRV

STANOVY MAS Lužnice, z.s.

 

Přehled Fichí:

F1 - Investice do zemědělských činností

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce:

Pravidla 19.2.1 - obecné a specifické podmínky

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

 


6. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 6. výzvu Programu rozvoje venkova

UKONČENA

Dne 20. 4. 2022 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 27 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

 

Zápis Výboru zde.

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

 

Výzva je vyhlášena na Fiche 1,3 a 9

Termín vyhlášení výzvy: 7. 3. 2022

Příjem žádostí: 21. 3.-20. 4. 2022, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 28. 6. 2022

 

Výzva MAS č. 6

Interní postupy MAS PRV

STANOVY MAS Lužnice, z.s.

 

Přehled Fichí:

F1 - Investice do zemědělských činností

F3 - Investice do nezemědělské činnosti

F9 - Obnova a rozvoj vesnic

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce:

Pravidla 19.2.1 - obecné a specifické podmínky

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

 


5. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 5. výzvu Programu rozvoje venkova

UKONČENA

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Dne 31. 3. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 17 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých projektů

 

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 3 a 9

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 15. 2. 2021

Termín příjmu žádostí: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 4. 6. 2021

 

Výzva MAS č.5

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 9 - Obnova a rozvoj vesnic

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

 

 

 

 

 

 


3. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 3. výzvu Programu rozvoje venkova

ukončena

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Dne 14. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 24 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

 

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Termín vyhlášení výzvy: 15. 4. 2019

Termín příjmu žádostí: 23. 4. 2019 - 14. 6. 2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

 

Výzva MAS č.3

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 2 - Investice do lesní infrastruktury

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 4 - Investice do protipovodňových opatření v lesích

Fiche 5 - Investice na posílení rekreační funkce lesa

Fiche 6 - Investice do lesnických technologií

Fiche 7 - Investice do spolupráce

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Pravidla 19. 2 .1. - obecné a specifické podmínky - platné od 1. 6. 2019

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - vyjádření ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu výstavby či rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 18 - Podnikatelský plán

 

 

 

 

 


2. výzva MAS Lužnice PRV STORNOVÁNA

2. výzva MAS Lužnice PRV STORNOVÁNA z důvodu administrativní chyby


4. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova

UKONČENA

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Dne 24. 7. 2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 8 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

 

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 2, 3, 6 a 9

 

Termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2019

Termín příjmu žádostí: 29. 6. 2020 - 24. 7. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 15. 10. 2020

 

Výzva MAS č.4

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 2 - Investice do lesní infrastruktury

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 6 - Investice do lesnických technologií

Fiche 9 - Obnova a rozvoj vesnic

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - vyjádření ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu výstavby či rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 18 - Podnikatelský plán

 

 

 

 

 


1. výzva MAS Lužnice PRV

Zápis Výboru zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

 

Dne 5. 4. 2018 byla ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 12 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznám přijatých žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV.

 

MAS Lužnice vyhlašuje 1. výzvu Programu rozvoje venkova

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Termín vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018

Termín příjmu žádostí: 5. 3. 2018 - 5. 4. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 12. 6. 2018

 

Výzva MAS č.1

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 2 - Investice do lesní infrastruktury

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 4 - Investice do protipovodňových opatření v lesích

Fiche 5 - Investice na posílení rekreační funkce lesa

Fiche 6 - Investice do lesnických technologií

Fiche 7 - Investice do spolupráce

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - vyjádření ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu výstavby či rekonstrukce lesní cesty

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 18 - Podnikatelský plán