Logo IROP

OPZ

VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření - I.

Datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017

Datum ukončení přijmu žádostí: 13. 11. 2017 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 13. 9. 2021

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 6

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 5