Logo IROP

Archiv

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PRO PŘÍPRAVU STRATEGIE MAS LUŽNICE NA OBDOBÍ 2014+

Zapojte se do přípravy nové strategie MAS LUŽNICE a ovlivněte finance, které budete moci čerpat z evropských fondů na období 2014-22.

Zapojte se do přípravy nové strategie MAS LUŽNICE a ovlivněte finance, které budete moci čerpat z evropských fondů na období 2014-22.

Abychom mohli v příštích letech pokračovat v rozdělování dotací na území MAS Lužnice, musíme zpracovat novou strategii rozvoje. Členové pracovních skupin budou rozhodovat o tom, kterým směrem se rozvoj zaměří. Prosíme Vás proto, abyste oslovili schopné adepty z Vašeho okolí, kteří by byli ochotni se účastnit jednotlivých setkání pracovních skupin a zajistili tak účast zástupce Vaší obce alespoň v jedné pracovní skupině. Své návrhy prosím zasílejte na e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz

 Vlastní strategie se připravuje ve čtyřech pracovních skupinách, které jsou otevřené všem obyvatelům území MAS:

  • zemědělství
  • podnikání a cestovní ruch
  • soc. oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas
  • infrastruktura a životní prostředí

 

Pokud Vás příprava strategie zajímá, ale nemůžete nebo nechcete se účastnit práce v pracovních skupinách, staňte se členy připomínkovací sítě. Budeme Vám zasílat veškeré zápisy z jednání těch skupin, které Vás budou zajímat a budete je moci připomínkovat. K připomínkám dostanete samozřejmě i pracovní verzi strategie. Ta bude také představena na webových stránkách MAS a na veřejných projednáních, které se uskuteční v srpnu letošního roku. Tam budou mít všichni obyvatelé možnost tuto pracovní verzi připomínkovat.

 Datum dalšího setkání pracovních skupin:

 

datum setkání

zaměření pracovní skupiny

2. 6. 2014 od 16:30 Sudoměřice u Bechyně

zemědělství

3. 6. 2014 od 16:30 Sudoměřice u Bechyně

podnikání a cestovní ruch

4. 6. 2014 od 16:30 Sudoměřice u Bechyně

soc. oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas

5. 6. 2014 od 16:30 Sudoměřice u Bechyně

infrastruktura a životní prostředí