Logo IROP

Archiv
Výroční zpráva MAS Lužnice 2007 - 2014
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020.


SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PRO PŘÍPRAVU STRATEGIE MAS LUŽNICE NA OBDOBÍ 2014+

Proběhla první setkání pracovních skupin.


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PRO PŘÍPRAVU STRATEGIE MAS LUŽNICE NA OBDOBÍ 2014+

Zapojte se do přípravy nové strategie MAS LUŽNICE a ovlivněte finance, které budete moci čerpat z evropských fondů na období 2014-22.


Výsledky 11. Výzvy MAS Lužnice 2013

Na přelomu měsíce dubna a května 2013 proběhla 11. Výzva pro příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, kterou využili 3 žadatelé.


Výsledky 10. Výzvy MAS Lužnice 2013
ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!!

... bezplatná reklama
... zviditelnění drobné „domácí“ výroby
... elektronický prodej výrobků (E-shop)


Navštivte Stezku na Onen Svět

http://www.stezkanaonensvet.cz/


Počítačové kurzy v Želči!!

Počítačová učebna vznikla za finanční podpory MAS Lužnice z programu PRV - LEADER v roce 2011.


STEZKA NA ONEN SVĚT

Účastněte se pochodu "Údolím Lužnice" dne 8. 5. 2012, který vede po stezce z Týna na Onen Svět. Na trase Vás čeká spousta zajímavých zastavení!


VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 9. VÝZVY

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.


Přijaté žádosti v rámci 9. Výzvy

Příjem žádostí v rámci 9. Výzvy byl ukončen 31. ledna 2012.


PUTOVÁNÍ NA ONEN SVĚT
Schválené žádosti o dotaci - 1. Výzva

Zpravodajství z PRV


Schválené žádosti o dotaci - 2. Výzva

Zpravodajství z PRV


Schválené žádosti o dotaci - 3. Výzva

zpravodajství z PRV


Schválené žádosti o dotaci - 4. Výzva

zpravodajství z PRV


Schválené žádosti o dotaci - 5. Výzva

zpravodajství z PRV


Schválené žádosti o dotaci - 6. a 7. Výzva

zpravodajství z PRV


Schválení Žádosti o realizaci SPL MAS Lužnice

Zpravodajství z PRV