Logo IROP

Archiv

PUTOVÁNÍ NA ONEN SVĚT

PUTOVÁNÍ NA ONEN SVT

 

Zajisté jste si všimli, že se kolem Bechyně, na turistické stezce vedoucí z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice, objevila nová odpočívadla nezvyklých tvarů. Ptáte se, kde se zde vzala a kdo je sem umístil? Tak zde je trocha vysvětlení…

 

V roce 2008 vznikla myšlenka na propojení Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví prostřednictvím naučné stezky. Pro tento účel byla použita stávající turistická stezka, která vede z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí na Onom Světě. Zdejší rozhledna se stala předlohou pro logo stezky. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity, bezpečnosti a rekreační funkce stezky a také posílení vztahu občanů nejen ke svým, ale i k sousedním mikroregionům. Stezka provází své návštěvníky typickou malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy. Návštěvník má také možnost se setkat s řadou kulturněhistorických i technických památek. I když je stezka na Onen Svět dlouhá přibližně 60km, stojí za to ji projít celou. Některé úseky lze projet i na kole. Zhruba na každých dvou kilometrech jsou vybudována nová stanoviště s naučnými tabulemi se zajímavostmi a pověstmi z daného místa, dřevěným posezením či interaktivním mobiliářem.

 

Na území Bechyňska je k dnešnímu dni vybudováno 6 stanovišť a opravena visutá lávka nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy. Nové dřevěné prvky můžete najít po turistické trase konkrétně pod bechyňským mostem, u Hutí, na Větrově, u Dobronic (Papírna) a u Stádlce. Do příštího roku bude vytvořeno dalších 7 stanovišť a budou opraveny můstky přes vodoteče mezi Kolodějemi nad Lužnicí a Bechyní. Slavnostní otevření stezky z Týna na Onen Svět se plánuje na začátek května 2011. Termín, místo konání i program slavnostního otevření stezky bude upřesněn na jaře a o všem Vás budeme včas informovat.

 

Realizace projektu Spolupráce „Stezka z Týna na Onen Svět“ je umožněna díky dotaci z Programu rozvoje venkova. Za realizaci projektu v daném mikroregionu zodpovídá zdejší místní akční skupina (MAS) – na Vltavotýnsku MAS Vltava, o.s., na Bechyňsku MAS Lužnice, o.s. a ve Středním Povltaví MAS Střední Povltaví, o.s.

Za MAS Lužnice, o.s. Andrea Mikešová

 

PUTOVÁNÍ NA ONEN SVT