Logo IROP

Archiv

Schválené žádosti o dotaci - 1. Výzva

Zpravodajství z PRV

SZIF dne 9. února 2009 schválil předložené Žádosti o dotaci v rámci 1. Výzvy MAS Lužnice. Více viz zde.