Logo IROP

Archiv

Výsledky 11. Výzvy MAS Lužnice 2013

Na přelomu měsíce dubna a května 2013 proběhla 11. Výzva pro příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, kterou využili 3 žadatelé.

30. 5. 2013 zasedala Výběrová komise MAS Lužnice, která přijaté žádosti obodovala. Seznam vybraných a nevybraných projektů je přiložen jako příloha tohoto článku. Vybrané žádosti budou v období od 19. 6. do 2. 7. 2013 předloženy k zaregistrovány na Regionálním odboru Státního intervenčního fondu v Českých Budějovicích. Bližší informace k následným administrativním krokům získají podpoření žadatelé v kanceláři MAS Lužnice.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

Bližší informce poskytne:
Ing. Jana Burianová
tel.: 774 424 078

e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz