Logo IROP

Archiv

VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 9. VÝZVY

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.

Dne 12. března 2012 zasedala Výběrová komise MAS Lužnice, která bodovala předložené žádosti v rámci 9. Výzvy. V příloze tohoto článku je seznam vybraných a nevybraných žádostí. Vybrané žádosti budou dne 21. března 2012 předloženy k zaregistrování na regionální odbor Státního intervenčního fondu v Českých Budějovicích. Bližší informace k následným administrativním krokům získají podpoření žadatelé v kanceláři MAS Lužnice.