Logo IROP

Archiv

ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!!

... bezplatná reklama
... zviditelnění drobné „domácí“ výroby
... elektronický prodej výrobků (E-shop)

ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!!

Venkovská tržniceje projekt, jehož cílem je vytvoření databáze místních podnikatelských

    a neziskových subjektů a jejich propagace. Projekt navazuje na již zrealizovaný projekt

     „Regionální značku“, kde už částečné mapování místních podnikatelů probíhalo. Tato

       databáze bude rozšířena o další podnikatele, ale i neziskové subjekty a aktivní

       jedince, kteří nejsou registrovanými podnikateli (tzn. bez IČ).

      Za tímto účelem budou od července 2012 uvedené subjekty navštěvovat vyškolení

                                           tazatelé. Jejich úkolem bude shromáždit z regionu maximum informací o podnikatelích

                                        a neziskových organizacích a vytvořit tak veřejný informační systém přístupný na internetu

                                (podzim 2012). Pro veřejnost poté bude jednodušší najít nejbližšího řemeslníka či zájmovou

                           organizaci a pro podnikatele to bude bezplatná možnost propagace svých výrobků či služeb.

 

Pokud nechcete čekat až Vám u dveří zazvoní brigádník, který Vás do venkovské tržnice přihlásí, stáhněte

si a vyplňte níže uložený dotazník a zašlete na adresu  MAS Lužnice. Více informací v přiloženém letáku.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dotazník VT III_NNO.pdf ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!! 213.4 Kb
Dotazník VT III_PO_FO.pdf ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!! 227.1 Kb
VT_Leták_2012_final.pdf ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!! 79 Kb