Logo IROP

Připomínkování strategie

K připomínkování byla vyvěšena pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027. Své připomínky můžete zasílat na mas.luznice@sudomerice.cz do 21. června 2021.