... pro realizaci SPL

Dokumenty pro realizaci SPL

Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, formulář Žádosti o dotaci z PRV a jiné důležité dokumenty také naleznete na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.


 

FICHE

  • Fiche 1 - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců
  • Fiche 2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • Fiche 3 - Podpora cestovního ruchu
  • Fiche 4 - Obnova a rozvoj vesnic
  • Fiche 5 - Občanská vybavenost
  • Fiche 6 - Vzdělávání v ose III
  • Fiche 7 - Kulturní dědictví

PRAVIDLA

 VÝZVY

SPL

FORMULÁŘE

 

INFORMACE PRO ŽADATELE